Connect College

WELKOM GROEP 7/8

BELANGRIJKE DATA

Aanmelden
Klik voor meer informatie:
- Voorlichtingsavonden
  12, 24 en 25 jan. 2022

- Connect komt naar je toe!
  
- Online Open dag
  10 feb. 2022 vanaf 19:00
  

- Thema-avond
  16 feb. 2022

- Verrijkingslessen havo/vwo
  17 jan. 2022
  1, 10, 18 en 23 feb. 2022

- Aanmelddagen
  14 en 15 maart 2022

DE SCHOOL

Meer informatie
Een brede scholengemeenschap die is georganiseerd in kleine eenheden.

We hebben een plek voor alle leerlingen uit de regio van vmbo-basis tot aan gymnasium. Goede begeleiding staat daarbij altijd voorop. We zorgen ervoor dat we dichtbij de leerlingen staan en er een veilige leeromgeving is waarbinnen leerlingen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.