Connect College - Ouders - Begeleiding
De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Begeleiding

Begeleiding

Het Connect College vindt dat leerlingen zich allereerst veilig en op het gemak moeten voelen. Leren komt daarna als bijna vanzelf. De meeste leerlingen op onze school bewegen zich zonder problemen door hun schoolloopbaan. Soms komt er echter een hobbeltje in de weg. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat een leerling goed opgevangen wordt, maar ook dat u als ouder weet bij wie u terecht kunt voor hulp of informatie. Het goede van het dorp behouden en tegelijkertijd wereldburger willen zijn. 

1. De mentor/coach
De docent die zorg draagt voor een groep leerlingen (meestal een klas) noemen we "mentor‟ of de "coach". Voor de ouder is de mentor/coach de contactpersoon bij uitstek. Hij/zij behartigt het belang van de leerlingen in school en helpt de hem/haar toevertrouwde leerlingen zoveel mogelijk bij hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De mentor/coach deelt ook de rapporten uit. 

Het tegengaan van pesten op school 
Onze school probeert het pesten van medeleerlingen zoveel mogelijk tegen te gaan. De mentoren/coaches bespreken dit onderwerp tijdens de mentor/coach-lessen en spreken, indien nodig, leerlingen individueel aan op hun gedrag. De school heeft hiervoor een gedragscode, die je hier kunt vinden

2. Het Ondersteuningsteam 
Het Connect College kent een (twee)wekelijks zorgoverleg met het interne ondersteuningsteam. Hierin zitten: 
- zorgcoördinatoren, 
- de leerlingbegeleiders 
- de leerlingcoördinatoren 
- de orthopedagoge 
- Stichting Menswel Echt 
- Algemeen Maatschappelijk Werk Echt en 
- Bureau Jeugdzorg Roermond 

De mentor/coach kan hulpvragen voor dit overleg inbrengen. De mentor/coach onderhoudt de contacten met de ouders en blijft procesbewaker. Daarnaast is er regelmatig overleg met externe partners. Dit zijn: 
- Politie 
- Riagg Roermond 
- Triade ambulante dienst 
- GGD 
- GGZ 
- Stichting Menswel Echt 
- Algemeen Maatschappelijk werk Echt 
- Bureau Jeugdzorg Roermond 
- Leerplichtcoördinatoren gemeente Echt, Maasgouw & Roerdalen 

Hulpvragen kunnen via het (twee)wekelijkse zorgoverleg worden ingebracht. 

3. Extra leerlingbegeleiding 
Het Connect College kent diverse vormen van extra begeleiding voor leerlingen. 

Vakbegeleiding 
Het Connect College biedt in diverse leerjaren structureel extra vakbegeleiding. Meer informatie hierover kunt u bij de mentor/coach krijgen. 

Tutorbijlessen 
Het Connect College biedt de mogelijkheid voor vakgerichte bijles door leerlingen voor leerlingen. 

Faalangstreductietraining en examenvrees
Het Connect College biedt voor leerlingen faalangstreductietraining, c.q. examenvreesreductietraining. De aanmelding verloopt via de mentor/coach. Meer informatie betreffende de faalangstreductietraining kunt u krijgen bij dhr. P. Cuijpers en mw. S. Goossens. Meer informatie betreffende de examenvrees training kunt u krijgen bij mevr. S. Montforts of dhr. F. Bell.

Dyslexiescreening en begeleiding 
In de brugklas worden de leerlingen gescreend op dyslexie waarna bepaald wordt of verder onderzoek plaats moet vinden. Indien dit het geval is neemt onze orthopedagoge contact met u op om toe te lichten bij welke externe bureaus dit onderzoek kan plaats vinden. 

Voor leerlingen met dyslexie is er afhankelijk van het leerjaar hulpvraaggestuurde vakbegeleiding of een inloopspreekuur: het dyslexieloket. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de zorgcoördinator. Voor algemene informatie rondom dyslexie en onderzoeken kunt u contact opnemen met onze orthopedagoge. 

Leerlingbegeleiding 
Het Connect College biedt leerlingbegeleiding als daar behoefte aan is. Begeleiding is bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van rouwverwerking, gedragsmatige problematiek en identiteitsproblematiek. Deze begeleiding wordt deels door geschoolde docenten, deels door medewerkers van Stichting Menswel Echt gegeven. Indien noodzakelijk zal, na overleg met de betrokkenen, naar externe hulpverleners worden doorverwezen. De leerlingbegeleiding zal, indien dit in het belang van de leerling noodzakelijk is, de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk informeren. Aanmelding kan via de mentor/coach. 
4. Schoolarts 
Er bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken met de schoolarts. Afspraken kunnen rechtstreeks met de schoolarts gemaakt worden of via de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De schoolarts is elke woensdag telefonisch bereikbaar tussen 11.30u en 12.30u onder nummer 0475-352199. De afdeling Jeugdgezondheidszorg kunt u bereiken onder nummer 0475-352195. Alle leerlingen krijgen in klas 2 een controleonderzoek van de GGD. 

5. Centrum voor jeugd en gezin 
In de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw kunt u voor een deskundig en snel antwoord op uw vraag naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het centrum biedt informatie, advies en hulp bij vragen rond: 
- opgroeien 
- opvoeden 
- onderwijs 

De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Vragen kunnen ook anoniem worden gesteld. 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur 
T: 0475-572910
E: info@cjg-maasgouw.nl 

Inloopspreekuur: Maandag van 13.00-15.00 uur 
Zandkuilweg 2, 6051 HV Maasbracht 
Voor meer informatie kijk op www.cjg-maasgouw.nl

Connect College
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

info@connectcollege.nl

Privacy
Maasbrachterweg 22 - 6101 XX Echt
T: 0475-416111
info@connectcollege.nl - Privacy
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

Privacy
aanmelden nieuwsbrief
AOSL
SOML
20-80
cambridge