Connect College - Ouders - Begeleiding
De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Begeleiding

Begeleiding

Het Connect College vindt dat leerlingen zich allereerst veilig en op het gemak moeten voelen. Leren komt daarna als bijna vanzelf. De meeste leerlingen op onze school bewegen zich zonder problemen door hun schoolloopbaan. Soms komt er echter een hobbeltje in de weg. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat een leerling goed opgevangen wordt, maar ook dat u als ouder weet bij wie u terecht kunt voor hulp of informatie. Het goede van het dorp behouden en tegelijkertijd wereldburger willen zijn. 

1. De mentor/coach
De docent die zorg draagt voor een groep leerlingen (meestal een klas) noemen we "mentor‟ of de "coach". Voor de ouder is de mentor/coach de contactpersoon bij uitstek. Hij/zij behartigt het belang van de leerlingen in school en helpt de hem/haar toevertrouwde leerlingen zoveel mogelijk bij hun opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De mentor/coach deelt ook de rapporten uit. 

Het tegengaan van pesten op school 
Onze school probeert het pesten van medeleerlingen zoveel mogelijk tegen te gaan. De mentoren/coaches bespreken dit onderwerp tijdens de mentor/coach-lessen en spreken, indien nodig, leerlingen individueel aan op hun gedrag. De school heeft hiervoor een gedragscode, die je hier kunt vinden

2. Het Ondersteuningsteam 
Het Connect College kent een (twee)wekelijks zorgoverleg met het interne ondersteuningsteam. Hierin zitten: 
- zorgcoördinatoren, 
- de leerlingbegeleiders 
- de leerlingcoördinatoren 
- de orthopedagoge 
- Stichting Menswel Echt 
- Algemeen Maatschappelijk Werk Echt en 
- Bureau Jeugdzorg Roermond 

De mentor/coach kan hulpvragen voor dit overleg inbrengen. De mentor/coach onderhoudt de contacten met de ouders en blijft procesbewaker. Daarnaast is er regelmatig overleg met externe partners. Dit zijn: 
- Politie 
- Riagg Roermond 
- Triade ambulante dienst 
- GGD 
- GGZ 
- Stichting Menswel Echt 
- Algemeen Maatschappelijk werk Echt 
- Bureau Jeugdzorg Roermond 
- Leerplichtcoördinatoren gemeente Echt, Maasgouw & Roerdalen 

Hulpvragen kunnen via het (twee)wekelijkse zorgoverleg worden ingebracht. 

3. Extra leerlingbegeleiding 
Het Connect College kent diverse vormen van extra begeleiding voor leerlingen. 

Vakbegeleiding 
Het Connect College biedt in diverse leerjaren structureel extra vakbegeleiding. Meer informatie hierover kunt u bij de mentor/coach krijgen. 

Tutorbijlessen 
Het Connect College biedt de mogelijkheid voor vakgerichte bijles door leerlingen voor leerlingen. 

Faalangstreductietraining en examenvrees
Het Connect College biedt voor leerlingen faalangstreductietraining, c.q. examenvreesreductietraining. De aanmelding verloopt via de mentor/coach. Meer informatie betreffende de faalangstreductietraining kunt u krijgen bij dhr. P. Cuijpers en mw. S. Goossens. Meer informatie betreffende de examenvrees training kunt u krijgen bij mevr. S. Montforts of dhr. F. Bell.

Dyslexiescreening en begeleiding 
Indien er een vermoeden van dyslexie is, kan er een signaleringsonderzoek afgenomen worden, waarna, afhankelijk van de bevindingen, het advies wordt gegeven voor een dyslexieonderzoek bij een extern bureau. Dan zal er wel/geen verklaring afgegeven worden. Voor leerlingen met dyslexie is er bij aanvang brugklas een keuzewerktijduur voor dyslexiebegeleiding. Leerlingen van overige leerjaren kunnen een afspraak maken met de dyslexiecoach. (Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de zorgcoördinator. Voor algemene informatie rondom dyslexie en onderzoeken kunt u contact opnemen met onze orthopedagoge Anne van Knegsel.)

Leerlingbegeleiding 
Het Connect College biedt leerlingbegeleiding als daar behoefte aan is. Begeleiding is bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van rouwverwerking, gedragsmatige problematiek en identiteitsproblematiek. Deze begeleiding wordt deels door geschoolde docenten, deels door medewerkers van Stichting Menswel Echt gegeven. Indien noodzakelijk zal, na overleg met de betrokkenen, naar externe hulpverleners worden doorverwezen. De leerlingbegeleiding zal, indien dit in het belang van de leerling noodzakelijk is, de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk informeren. Aanmelding kan via de mentor/coach. 
4. Schoolarts 
Er bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken met de schoolarts. Afspraken kunnen rechtstreeks met de schoolarts gemaakt worden of via de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De schoolarts is elke woensdag telefonisch bereikbaar tussen 11.30u en 12.30u onder nummer 0475-352199. De afdeling Jeugdgezondheidszorg kunt u bereiken onder nummer 0475-352195. Alle leerlingen krijgen in klas 2 een controleonderzoek van de GGD. 

5. Centrum voor jeugd en gezin 
In de gemeenten Echt-Susteren en Maasgouw kunt u voor een deskundig en snel antwoord op uw vraag naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het centrum biedt informatie, advies en hulp bij vragen rond: 
- opgroeien 
- opvoeden 
- onderwijs 

De dienstverlening is gratis en vertrouwelijk. Vragen kunnen ook anoniem worden gesteld. 

T: 088-43 88 300
E: info@cjgml.nl

Voor meer informatie kijk op www.cjgml.nl
Voor de adres-gegevens van CJG-ML Echt-Susteren, klik hier.
Voor de adres-gegevens van CJG-ML Maasgouw, klik hier.

6. SAMENWERKINGSVERBAND (SWV31.02)

De meeste kinderen kunnen de lessen op school goed volgen. Maar niet ieder kind is hetzelfde. Soms is extra hulp nodig of moet een kind extra oefenen. Of heeft een kind andere uitleg of lesstof nodig. Het kan ook zijn dat het onderwijs op een andere, speciale school, beter past. Er zijn kinderen die een aangepast programma nodig hebben. Een kind krijgt dan passend onderwijs. 

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen. Scholen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Midden- Limburg hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Welke ondersteuning de school kan bieden, staat in het schoolondersteuningsplan (SOP CC 2022- 2023) In het Ondersteuningsplan 2019-2023 van het samenwerkingsverband staat welke ondersteuning in de regio wordt geboden. Op de site voor ouders, verzorgers en jeugd staan links naar extra informatie, naar onder meer deze brochure: Informatie over passend onderwijs

Het kan zijn dat u er met de school niet uitkomt en dat een verschil van mening blijft bestaan. In dat geval kunt u contact opnemen met het ouder- en jeugdsteunpunt. Een onafhankelijk persoon praat dan met u en denkt met u mee. Deze persoon is er om u als ouder te helpen. Wilt u liever iemand spreken van het samenwerkingsverband, dan kunt u hier terecht:
Jagerstraat 2
6042 KA Roermond
06 39 84 18 55
info@swvvomiddenlimburg.nl  

Als ook het samenwerkingsverband niet kan helpen, kunt u terecht bij de onderwijsconsulenten met de vraag om mee te denken wat een passende oplossing zou zijn. Meer informatie op deze site.

Connect College
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

info@connectcollege.nl

Privacy
Maasbrachterweg 22 - 6101 XX Echt
T: 0475-416111
info@connectcollege.nl - Privacy
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

Privacy
AOSL
SOML
20-80
cambridge