Connect College - Leerlingen - Brugklassers
De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Brugklassers

Brugklassers

Informatie avond brugklas vmbo juli 2021

Informatie avond brugklas thv juli 2021

De brugklas vormt een verbindende schakel tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Naast het vakinhoudelijk programma besteden we veel aandacht aan “Leren Leren” en “Samen Leven”. Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich in een veilige leeromgeving optimaal kan ontwikkelen. Daarbij spelen persoonlijke aandacht en begeleiding een sleutelrol. Wij willen elke leerling passend onderwijs bieden, waarbij aanleg en vaardigheden van de leerling tot volle bloei kunnen komen.

Het Connect College kent zes verschillende brugklassen:

Vmbo (incl. Lwoo) 
- BBL
- KBL
- GL/TL

Havo/Vwo
- TL/Havo
- Havo/Vwo
- Gymnasium

Overgangsnormen 

1. Alle vakken met een cijfer tellen mee voor de overgang.

2. Doubleren in de brugklas is in principe niet mogelijk.

3. Bij de kernvakken Nederlands/ Engels/ wiskunde maximaal 1 x 5. Anders is de hoogste stroom niet mogelijk.

4. Als voor Nederlands of Engels of wiskunde het cijfer lager is dan 4,5, dan is de hoogste stroom niet mogelijk.

5. In de brugklas werken we met een gemiddeld cijfer i.v.m. dakpansysteem (zie bovenstaande tabellen).

6. Op het rapport staan de cijfers op één decimaal nauwkeurig.

7. Alle vakken en vak onderdelen met een kwalificatie (“onvoldoende”, “voldoende” of “goed”) dienen met het predicaat “voldoende” of “goed” te zijn beoordeeld om bevorderd te kunnen worden.

8. Tot en met december worden er geen cijfers gegeven lager dan een 4.

9. Bij ‘bespreken’ is de beslissing aan de rapportvergadering.

10. Op grond van buitengewone omstandigheden zoals bijv. langdurige ziekte kan de normering worden bijgesteld. Hierover beslist uiteindelijk de rapportvergadering.

11. Het afgeronde cijfer 5 telt voor één tekortpunt, het afgeronde cijfer 4 voor twee tekortpunten en het afgeronde cijfer 3 telt voor drie tekortpunten.

12. Bij 3 of meer tekortpunten is de hoogste stroom niet mogelijk.

Teamleider brugklas vmbo:  dhr B. Paumen
Teamleider brugklas havo/vwo/gym:   mvr. S. Coolen

Connect College
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

info@connectcollege.nl

Privacy
Maasbrachterweg 22 - 6101 XX Echt
T: 0475-416111
info@connectcollege.nl - Privacy
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

Privacy
aanmelden nieuwsbrief
AOSL
SOML
20-80
cambridge