Connect College - Leerlingen - Vmbo
De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
VMBO

VMBO

Leerjaar 2 vmbo
Het eerste en het tweede leerjaar vormen de basis voor het verdere verloop van de studie. Naast de algemeen vormende vakken met bijbehorende kerndoelen en toetsen worden de leerlingen ook uitgedaagd in de creatieve vakken en tijdens de gymlessen. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de zogenaamde beroepsgerichte programma’s: Produceren, Installeren & Energie (techniek), Zorg & Welzijn en het intersectorale programma Dienstverlening & Producten. Ter voorbereiding op de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) worden de leerlingen door de mentoren en de decaan begeleid in de keuze voor een leerweg, een sector en afhankelijk van de leerwegkeuze, een beroepsgerichte afdeling. Deze keuze is vervolgens bepalend voor het verdere verloop van de schoolcarrière. Op deze manier proberen wij te bereiken dat elke tweedejaars vmbo-leerling aan het eind van klas 2 een doordachte keuze voor de bovenbouw kan maken.
Leerjaar 3-4 vmbo b/k
In leerjaar 3 en 4 werken de leerlingen van bbl en kbl ongeveer de helft van de lestijd aan hun basisvaardigheden en aan de vaardigheden die nodig zijn binnen de sector die ze gekozen hebben. Naast deze basisberoepsvorming (die zowel theoretisch als praktisch wordt ingevuld) wordt er ook veel aandacht besteed aan de ondersteunende algemeen vormende vakken.

In klas 3 en 4 vindt er een Beroeps-Oriënterende Stage (BOS) plaats. Op deze manier sluiten we goed aan bij het beroepsonderwijs. De mentoren van deze leerlingen zijn dan ook docenten binnen de beroepsvormende vakken. Deze docenten zien de leerlingen veel en kunnen zo de ontwikkelingen van hun mentorleerlingen goed volgen. Alle leerlingen van bbl en kbl leggen aan het einde van het vierde leerjaar eindexamen af in minimaal vijf vakken (incl. het beroepsgerichte programma). Het gaat hier om enkele vakken die verplicht zijn en enkele vakken die de leerling heeft gekozen.
Leerwerktraject:
Leerlingen die bbl volgen en daarbij meer praktisch dan theoretisch ingesteld zijn, kunnen naast het normale programma kiezen voor een zogenaamd Leer-Werk-Traject (LWT). Dit traject kan in klas 3 of 4 gestart worden. Deze leerlingen lopen een aantal dagen in de week stage bij een leerwerkbedrijf of instelling en volgen verder op school nog het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak. Ze leggen examen af in de Basis Beroepsgerichte Leerweg (bbl) in de vakken Nederlands en het gekozen beroepsgerichte programma. In klas 3 krijgen ze tot het begin van de stage het reguliere lesprogramma en vanaf februari alleen nog lessen in het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma. Indien deze leerlingen met goed gevolg het eindexamen afleggen, ontvangen ze het vmbo-diploma Basis Beroepsgerichte Leerweg. Daarnaast ontvangen ze ook het niveau 1-diploma van de vervolgopleiding (mbo). Met dit diploma kunnen ze een verdere middelbare beroepsopleiding gaan volgen bij bijvoorbeeld een Regionaal Opleidings Centrum (ROC).
Leerjaar 3-4 vmbo gl/tl
De Gemengde Leerweg (gl) is bedoeld voor leerlingen die zich gericht willen voorbereiden op een beroep. In het beroepsgerichte vak besteedt de leraar veel aandacht aan de praktische vaardigheden van de leerling. In klas 4 doen de leerlingen examen in vijf algemene vakken plus maatschappijleer 1 en een beroepsgericht vak. De Gemengde Leerweg is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg.

De Theoretische Leerweg (tl) is niet gericht op een bepaalde beroepskeuze. Vandaar de benaming “theoretische leerweg”. In deze leerweg volgen de leerlingen alleen lessen in algemeen vormende vakken. In klas 4 doen de leerlingen examen in zes algemene vakken plus maatschappijleer 1. De vakken waarin de leerling examen doet, zijn afhankelijk van de gekozen sector.
4 vmbo gt+ (plus)
In beide leerwegen kunnen alle leerlingen een extra examenvak kiezen. Vanuit beide leerwegen is doorstroming naar havo of mbo niveau 3-4 mogelijk.

Teamleiders:

Teamleider brugklas vmbo: Dhr. Paumen (b.paumen@connectcollege.nl)
Teamleider vmbo bbl/kbl: Dhr. Grond (r.grond@connectcollege.nl)
Teamleider vmbo gl/tl: Dhr. Bors (j.bors@connectcollege.nl)

Connect College
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

info@connectcollege.nl

Privacy
Maasbrachterweg 22 - 6101 XX Echt
T: 0475-416111
info@connectcollege.nl - Privacy
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

Privacy
AOSL
SOML
20-80
cambridge