Dagrooster Populierlaan

Wijzigingen 25-05-2022

Er zijn geen wijzigingen.

Wijzigingen 30-05-2022

LesuurKlasVakDocentVerv.LokaalOmschrijving
Les 1gt2bgsDLecthuis zie ma 2
Les 1h4aenSCocthuis
Les 2gt2bgsTHocDLecE12gs ipv ma 2
Les 4gt1dzwAKicLWocF20zelfstudie, zie werkplanner/magister voor huiswerk/opdrachten
Les 4gt2aneMWscE19eenmalige lokaalwijziging.
Les 6g3aecTHocSOucD59zelfstudie, zie werkplanner/magister voor huiswerk/opdrachten
Les 6gt1czwYEncthuis. lln frans studie in aula
Les 7a5ec11THocSTH1Aulazelfstudie, zie werkplanner/magister voor huiswerk/opdrachten
Les 7g1aenSCocthuis
Les 7gt1czwYEncthuis. lln frans studie in aula

Mededelingen

Leerlingen check je rooster op de site of in magister.
Rooster met ingang van maandag 30 mei.

Lessen lo:
Omkleden
Dames in kleedlokaal van gymzaal VMBO
Heren in A04

Evenementen