Connect College - Algemeen - Medezeggenschapsraad - Mr algemeen
De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
vervolgfoto

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland heeft ook het Connect College een medezeggenschapsraad (MR).
De MR van het Connect College bestaat uit acht personeelsleden, vier leerlingen en vier ouders. De leden van de MR worden gekozen door hun achterban en worden benoemd voor een termijn van drie schooljaren. De huidige leden van de MR en hun zittingsperiode staan beneden dit stuk vermeld.
De MR vergadert circa vijf keer per jaar met de centrale directie van het Connect College. Tijdens deze vergaderingen kan de centrale directie hun nieuwe beleidsstukken bespreken met de leden van de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen is vastgesteld dat de MR bij bepaalde beleidsstukken instemmingsrecht heeft. Dat betekent dat de MR haar goedkeuring moet geven aan een beleidsstuk voor de school dit mag gaan uitvoeren. Daarnaast heeft de MR ook vaak adviesrecht. De school mag het beleidsstuk dan pas uitvoeren nadat de MR om advies verzocht is.
Daarnaast kunnen leerlingen, ouders en/ of personeelsleden natuurlijk ook op eigen initiatief agendapunten indienen en eventuele veranderingen en/ of verbeteringen voorstellen.
De MR van het Connect College is altijd bereikbaar via mr@connectcollege.nl.

Connect College
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

info@connectcollege.nl

Privacy
Maasbrachterweg 22 - 6101 XX Echt
T: 0475-416111
info@connectcollege.nl - Privacy
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

Privacy
AOSL
SOML
20-80
cambridge