Connect College - Ouders - Klachtenreglement soml
De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Klachtenreglement SOML

Klachtenreglement SOML

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg en de onder haar gezag ressorterende scholen streven ernaar, om bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op effectieve wijze te worden behandeld. De Stichting en de scholen gaan er vanuit dat problemen en klachten in velerlei vormen kunnen voorkomen en grote verschillen in ernst en omvang kunnen vertonen. Niettemin is in het verleden gebleken dat de meeste problemen en klachten eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost.

Voor de behandeling van problemen en klachten op schoolniveau is per 1 augustus 2001 op elk der scholen van de Stichting, of de afzonderlijke vestigingen daarvan, een bemiddelingsassistentie-team (BAT) ingesteld. In dit team hebben zitting: de contactpersoon en de vertrouwenspersoon van die school of vestiging alsmede de locatiedirecteur of adjunctlocatiedirecteur. Hulpzoekenden kunnen zich, ongeacht de aard van hun probleem, tot één instantie wenden, terwijl tevens wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Voor het geval een voorgelegd probleem uitmondt in een klacht, en deze klacht niet op schoolniveau kan of mag worden opgelost, zal de klacht door het BAT worden doorgeleid aan de daartoe beschikbare externe organen. Alle klachten kunnen ook rechtstreeks worden voorgelegd aan een onafhankelijke externe klachtencommissie als bedoeld in artikel 24b, lid 2, van de Wet op het voortgezet onderwijs, hierna: WVO. Dit reglement heeft betrekking op de externe klachtencommissie.

Om dit reglement te bekijken, klik hier.

De interne klachtenregeling staat hier.

Connect College
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

info@connectcollege.nl

Privacy
Maasbrachterweg 22 - 6101 XX Echt
T: 0475-416111
info@connectcollege.nl - Privacy
Maasbrachterweg 22
6101 XX Echt

T: 0475-416111

Privacy
aanmelden nieuwsbrief
AOSL
SOML
20-80
cambridge