De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Informatie LO

Informatie LO

Aan alle ouders en leerlingen van Connect College,

Naar aanleiding van ervaringen uit het verleden willen wij als sectie Lichamelijke Opvoeding een aantal afspraken betreffende de gang van zaken bij L.O. duidelijk maken

Afspraken die gelden voor alle leerlingen:
1. Een leerling dient te allen tijde zijn/haar gymkleding mee te nemen
( ook bij een blessure ). Hierbij is een t-shirt verplicht. ( geen spaghettibandjes )
2. Gevonden voorwerpen kunnen tot 1 maand na datum van verlies opgehaald worden bij de sectie L.O., daarna gaan ze naar een goed doel.
3. Als we les hebben in de zalen moeten de leerlingen schone gymschoenen aan ( dit ter beoordeling van de docent ).
4. Leerlingen mogen tijdens de les geen sieraden dragen.
5. Alle waardevolle spullen dienen voor de les in de kluis te worden gelegd. In het bakje dat elke docent bij zich heeft kunnen alleen de sleutels gelegd worden. Wij zijn als school niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van spullen die in de kleedkamer achtergelaten zijn.
6. Elke leerling mag een trainingspak aan bij de buitenlessen dit i.v.m. de temperatuur.
7. Wordt een leerling betrapt bij het vernielen van spullen van de school dan draait hij/zij zelf voor de kosten op. ( o.a. het plafond in de kleedkamers wordt regelmatig vernield )
8. Een leerling die vanwege een ernstige blessure niet mee kan doen aan de gymles dient te allen tijde een brief van de ouders mee te nemen.
In deze brief wordt de aard van de blessure toegelicht en wordt aangegeven hoelang het herstel gaat duren en op welke manier de leerling aan dit herstel gaat werken. De docent bepaalt welke rol de leerling binnen de les kan vervullen. Hierbij kan gedacht worden aan:
-de rol van hulpverlener/beveiliger
-de rol van tijdwaarnemer
-de rol van scheidsrechter
-de rol van organisator
-of activiteiten waar het geblesseerde lichaamsdeel niet belast wordt
9. Een brief van een medicus of paramedicus zal altijd gerespecteerd worden

Voor de leerlingen van de onderbouw (klas 1,2, en 3) geldt dat de leerlingen naast een cijfer voor de praktijk een inzetcijfer krijgen dat gewoon meetelt voor het rapportcijfer

Voor de leerlingen van 4H, 4V en 5V die aan de eisen van de 2de fase moeten voldoen gelden aanvullende afspraken c.q. eisen:
1. De leerling mag geoorloofd ( dus met toestemming van de coördinator ) 3 keer afwezig
zijn gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld a.g.v. ziekte of het bezoeken van een Open
Dag.
2. Elk blokuur meer afwezig wordt gecompenseerd door de gemiste tijd in te halen door
bijvoorbeeld een sportdag bij de onderbouw te begeleiden of d.m.v. het maken van
enkele theoretische opdrachten. Dit in overleg met de docent l.o.

N.B. Uitzonderingen als bijvoorbeeld langdurige afwezigheid a.g.v. een ziekte worden na overleg met de docent opgelost.

3. Elke praktijkperiode wordt beoordeeld met een cijfer, het gemiddelde van deze cijfers is het eindcijfer.
4. Mist een leerling een periode dan kan het zijn dat hij/zij toch een indrukcijfer krijgt
van de docent.
5. L.O. dient met een voldoende afgesloten te worden, anders krijgt de leerling geen diploma. Als de leerling een onvoldoende heeft kan hij/zij dit herkansen.
Dat betekent dat het eindcijfer gemiddeld een 5.5 of hoger moet zijn en alle handelingsdelen moeten zijn afgevinkt.
6. Eindcijfers lager dan 5.5 worden beoordeeld als: onvoldoende. Eindcijfers tussen
de 5.5 en 7.5: voldoende. Eindcijfers hoger dan een 7.5: goed.
7. Een leerling van 4 havo dient 1 maal als scheidsrechter of caoch te fungeren bij een
Sportdag van de onderbouw.
8. Een leerling van vwo bovenbouw dient dit 2x te doen.

Voor de leerlingen van de examenklassen geldt een aparte regeling omdat zij slechts 1 blokuur in de week les hebben tot de kerst.

Indien een leerling geoorloofd afwezig is ( dus met toestemming van de coördinator ) moet de leerling een getypt verslag inleveren van 1 A-4tje over dat sportonderdeel dat hij/zij die dag gemist heeft. Gaan we de desbetreffende dag bijvoorbeeld boogschieten dan levert de leerling een ( 1 A-4tje ) verslag over boogschieten bij zijn/haar docent l.o. in.

Wij hopen door deze brief een aantal dingen te verduidelijken en een aantal misverstanden te voorkomen.
Hopende op uw medewerking en begrip verblijven wij met sportieve groet,

De sectie L.O. van Connect College

Connect College
Populierlaan 1
6101 BA Echt

T: 0475-416111
F: 0475-416112

info@connectcollege.nl

Privacy
Populierlaan 1 - 6101 BA Echt
T: 0475-416111 - F: 0475-416112
info@connectcollege.nl - Privacy
Populierlaan 1
6101 BA Echt

T: 0475-416111
F: 0475-416112

Privacy
aanmelden nieuwsbrief
AOSL
SOML
20-80
cambridge