De volgende fouten zijn geconstateerd:
Je bent reeds aangemeld met het ingevoerde e-mailadres.
Je e-mailadres is bekend bij ons, maar je staat op niet-actief in de ontvangstlijst. Wij hebben je een bevestigingsmail met een activeringslink gestuurd om je account weer actief te maken en de nieuwsbrief in de toekomst te ontvangen.
Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief en ontvangt een bevestigingsmail op je ingevoerde e-mailadres met daarin een activeringslink die je dient te volgen om je aanmelding te bevestigen.
Het kan enkele minuten duren alvorens je deze e-mail ontvangt.
Facebook Twitter
Dyslexie

Dyslexie

Brugklas
Leerlingen die in de brugklas binnen komen met een dyslexieverklaring krijgen in het eerste schooljaar gedurende een bepaalde periode dyslexiebegeleiding in een kleine groep. 

Een dyslexieverklaring dient aan de volgende criteria te voldoen:
• de verklaring is afgegeven door een psycholoog of orthopedagoog die tevens de BIG-registratie Gezondheidszorgpsycholoog heeft én deskundig is op het gebied van dyslexie.
• de verklaring dient vergezeld te zijn van het volledige testrapport inhoudende een onderkennende -, een verklarende – en een handelingsgerichte diagnose.
• faciliteiten en/of aanbevelingen dienen genoemd te worden.

Vanaf klas 2
Vanaf klas 2 is het dyslexieloket beschikbaar voor alle vragen/problemen die met dyslexie te maken hebben. 
Populierlaan: mevrouw S. Goossens s.goossens@connectcollege.nl
Maasbrachterweg: mevrouw J. Lempers j.lempers@connectcollege.nl en mevrouw M. Smeets-Wener m.smeets-wener@connectcollege.nl

Afspraken
Binnen school zijn afspraken gemaakt over hoe de leerkracht om dient te gaan met een leerling met dyslexie: Verplichtingen voor docenten ten aanzien van dyslexie.

Diploma op niveau 
Voor het Connect College is de uiteindelijke doelstelling van het beleid met betrekking tot dyslexie ervoor te zorgen dat een leerling een diploma kan behalen op zijn niveau ongeacht de mate van zijn handicap. De grote uitdaging voor een dyslectische leerling is om een wijze van studeren te vinden, al dan niet met (computer)ondersteuning, waarmee hij de leerstof kan gaan beheersen en reproduceren. Dit vergt een optimale inzet van de leerling, zijn ouders en de school.

Tegenwoordig zijn er veel hulpmiddelen op de markt waarmee het leerproces kan worden ondersteund, de belangrijkste middelen blijven echter de inzet en motivatie van de leerling. De uitdaging voor ouders en voor school is er onder andere in gelegen om sociaal-emotionele problemen aan te pakken, de motivatie van de leerling op peil te houden en de leerling te begeleiden en te ondersteunen in zijn keuzes tijdens zijn schoolloopbaan.

Auditieve ondersteuning in de proefwerkweken en tijdens het examen.
In bepaalde gevallen en veelal beperkt tot de hogere leerjaren, is het mogelijk dat een leerling met dyslexie tijdens proefwerken en examens audio-ondersteuning krijgt. Een voorwaarde hiervoor is dat de leerling thuis werkt met audio-ondersteuning. Verdere informatie hierover is op school verkrijgbaar.

Interessante links voor dyslectische leerlingen en hun ouders:

www.zorgwijzer.nl - Een kennisdossier over mensen met een handicap en hoe het onderwijs voor hen is geregeld.

www.claroread.nu - Hulpmiddel voor mensen met dyslexie. ClaroRead is er voor het lezen van teksten, leren en bestuderen van teksten en maken van teksten. Het Connect College gebruikt deze software.

www.bellcraft.com/deskbot/ - Hier kan men het gratis programma Deskbot downloaden. Dit is een basaal tekst-naar-spraak programma.

www.wrts.nl - Dit is een gratis site, waarmee leerlingen zelf woordenlijsten kunnen ingeven en daarna kunnen oefenen. Ook kunnen woordenlijsten met anderen worden gedeeld.

www.teach.nl - Dit is eveneens een gratis site om op diverse wijzen het woordjes leren te oefenen.

www.passendlezen.nl - Bibliotheekservice Aangepast Lezen. Op deze site kun je leesboeken op daisy bestellen. Deze moeten met de daisyspeler of met TBP-reader worden gelezen. TBP-reader is gratis beschikbaar op het netwerk van school (start- algemeen).

www.dedicon.nl - Op deze site kun je schoolboeken op daisy bestellen. Deze moeten met de daisyspeler of met TBP-reader worden gelezen. TBP-reader is gratis beschikbaar op het netwerk van school (start- algemeen). 

Connect College
Populierlaan 1
6101 BA Echt

T: 0475-416111
F: 0475-416112

info@connectcollege.nl

Privacy
Populierlaan 1 - 6101 BA Echt
T: 0475-416111 - F: 0475-416112
info@connectcollege.nl - Privacy
Populierlaan 1
6101 BA Echt

T: 0475-416111
F: 0475-416112

Privacy
aanmelden nieuwsbrief
AOSL
SOML
20-80
cambridge